Jammer genoeg verzendt Little Big Change niet meer sinds 29 december 2023. U vindt meer informatie in onze FAQ.
 • Home/
 • Algemene Verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden (de "Algemene Verkoopvoorwaarden") zijn van toepassing op alle verkopen van producten (de "Producten") die worden gedaan op de website die toegankelijk is op het adres www.little-big-change.com (de "Website") tussen Ontex BV, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met als ondernemingsnummer 0419.457.296, met maatschappelijke zetel Genthof 5, 9255 Buggenhout, België en elke koper/consument in die zin van het burgerlijk wetboek, Boek 7, die ten minste 18 jaar oud is, wettelijk bevoegd en woonachtig of Nederlands grondgebied (de ‘Klant’).

1.2 Elke bestelling die door de Klant op de Website wordt geplaatst, impliceert de aanvaarding van de prijzen en de Algemene Verkoopvoorwaarden volgens de versie die van kracht was op het moment van de totstandkoming van het contract.

1.3 Ontex behoudt zich het recht voor om de Algemene Verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen. De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn beschikbaar via een link die toegankelijk is vanaf elke pagina van de Website.

1.4 Voor elke vraag of klacht met betrekking tot de Website, de Producten of de Algemene Verkoopvoorwaarden, heeft de Klant de mogelijkheid om contact op te nemen met onze klantendienst (de “Ontex Klantendienst”):

 • per post op het volgende adres: Little Big Change, Ontex BV, Genthof 5, 9255 Buggenhout, België.

2. Producteigenschappen - Aanmaken van een persoonlijk account - Bestelling

2.1 Producteigenschappen

2.1.1 De te koop aangeboden Producten worden beschreven in de productbeschrijvingen op de productpagina's die toegankelijk zijn op de Website.

2.1.2 De foto's van de Producten die op de Website worden gepubliceerd, zijn indicatief en binden Ontex niet contractueel. Hoewel Ontex de nodige inspanningen heeft geleverd om de kleuren nauwkeurig weer te geven, kan Ontex niet garanderen dat de weergave van het apparaat van de Klant de kleur van de Producten getrouw weergeeft. De bestelde Producten kunnen enigszins afwijken van de getoonde afbeeldingen.

2.2 Aanmaken van een persoonlijk account

2.2.1 De Klant kan de aanbiedingen en Producten van Ontex op de Website bekijken en zijn bestellingen online plaatsen. Het aanmaken van een persoonlijk account op de Website is noodzakelijk om bestellingen op de Website te kunnen plaatsen.

2.2.2 Om een ​​persoonlijk account op de Website aan te maken, moet de Klant op de link "Geen account? Registreren" klikken en de volgende informatie invullen: Voornaam, Achternaam, E-mail, Wachtwoord, Wachtwoord bevestigen

2.2.3 Ontex stuurt een e-mail naar de Klant op het door de Klant opgegeven e-mailadres om de aanmaak van het persoonlijke account van de Klant te bevestigen.

2.3 Abonnementskeuze - Bestelling - Contract

2.3.1 Wanneer de Klant een contract wenst af te sluiten met Ontex, op de Website, met betrekking tot de verkoop van Producten, worden verschillende abonnementen aan de Klant aangeboden, die verschillen in de gewenste leveringsfrequentie van Producten en de hoeveelheid geleverde Producten bij elke levering.

2.3.2 De Klant kiest een Product en een maat uit de door Ontex aangeboden maten; deze maat komt overeen met de door de Klant gewenste maat op de datum van de eerste levering van het geselecteerde Product.

2.3.3 Zodra de maat van het Product is geselecteerd, heeft de Klant de mogelijkheid om de leveringsfrequentie van de Producten te kiezen, namelijk elke drie (3), vier (4), vijf (5) of zes (6) weken. Op basis van de leveringsfrequentie die door de Klant is geselecteerd, bepaalt Ontex een hoeveelheid Producten per levering die wordt weergegeven op de bestelpagina van de Klant. De Klant heeft de mogelijkheid om de hoeveelheid Producten te aan te passen, binnen de door Ontex voorgestelde limieten. De Klant kan het afgesloten abonnement ook beëindigen onder de voorwaarden die in het onderstaande artikel ("Beëindiging") worden uiteengezet.

2.3.4 De prijs die overeenkomt met het abonnement wordt aangepast aan de wijzigingen die de Klant heeft aangebracht aan de frequentie van leveringen en/of de hoeveelheid Producten.

2.3.5 De betalingsvoorwaarden staan ​​beschreven in het artikel ("Prijs en betaling") hieronder.

2.3.6 De Klant kan elke wijziging of annulering van een levering aanbrengen tot vijf (5) kalenderdagen voorafgaand aan de gekozen leveringsdatum. Hierna wordt de levering als definitief beschouwd en kan deze niet worden gewijzigd of geannuleerd.

2.3.7 Het abonnementsverzoek wordt gedaan door de Klant wanneer de Klant op de bestelknop klikt, na controle van de inhoud van het winkelmandje en de totale prijs van de bestelling en na het lezen en aanvaarden van de Algemene Verkoopvoorwaarden die hem ter kennis zijn gebracht via een link aanwezig op de bevestigingspagina van het winkelmandje, die hij certificeert door het vakje "Ik heb de Algemene Verkoopvoorwaarden gelezen" aan te vinken.

2.3.8 Het contract komt tot stand tussen de Klant en Ontex wanneer de Klant een e-mail ontvangt van Ontex ter bevestiging van het abonnement. Indien Ontex een contract niet kan bevestigen, met name omdat een Product niet op voorraad is of niet meer beschikbaar is, informeert Ontex de Klant per e-mail en zo snel mogelijk dat het contract niet tot stand is gekomen. Indien de Klant reeds betaald heeft, zal Ontex het volledige bedrag zo spoedig mogelijk aan de Klant terugbetalen.

2.3.9 Het contract gesloten tussen de Klant en Ontex is een contract van onbepaalde duur dat aanleiding geeft tot de levering van de Producten volgens de door de Klant gekozen frequentie. De Klant kan het contract afgesloten met Ontex opschorten of beëindigen onder de voorwaarden beschreven in het artikel ("Opzeggen - Beëindigen") hieronder.

2.3.10 Ontex behoudt zich het recht voor om een ​​abonnement, bestellingen of leveringen te weigeren of te annuleren in de volgende gevallen:

 • bij ernstig vermoeden van kwade trouw of oplichting (bijvoorbeeld om een korting te verkrijgen);
 • bij vermoeden van herhaald (rechts)misbruik of fraude door de Klant;
 • bij opgave van foutieve, verdachte of onjuiste gegevens;
 • als Ontex vaststelt dat een persoon herhaaldelijk fictieve gegevens verstrekt.

2.4 Promotiecodes

2.4.1 De Klant kan profiteren van promotionele aanbiedingen om de prijs van bepaalde producten te verlagen. Het is aan de Klant om de promotiecode op de betaalpagina in te voeren. Indien de Klant dit vergeet is Ontex niet verplicht de korting achteraf toe te passen. Informatie over promotiecodes en hun gebruiksregels vindt u door hier te klikken.

2.4.2 Promotiecodes die kortingen bieden op één of meer boxen zijn strikt beperkt tot één enkele promotie-aanbieding per persoon per huishouden.

2.4.3 Elke promotiecode heeft zijn eigen voorwaarden, bijvoorbeeld: de artikelen die in de actie zijn opgenomen, eenmalig/meervoudig gebruik, wanneer deze kan worden gebruikt, enz. Deze voorwaarden worden vermeld op onze Website of in onze communicatie. Voor promotiecodes die worden verspreid door een partner (bijvoorbeeld: een site, een bedrijf of een influencer), is het aan de Klant om de voorwaarden van de aanbieding te lezen en te verifiëren voordat hij deze gebruikt.

2.4.4 Elke validatie van een promotiecode op de Website impliceert aanvaarding van de voorwaarden van de aanbieding.

2.4.5 Sommige Ontex promotiecodes kunnen niet worden gecombineerd met andere.

2.4.6 Ontex voert een gedesynchroniseerde verificatie uit van de op haar Website gevalideerde promotiecodes. De korting is pas gegarandeerd op het moment van de daadwerkelijke facturering en niet tijdens de validatie van de promotiecode op de Website.

2.4.7 Als de Klant een unieke promotiecode ontvangt die alleen door hem mag worden gebruikt, is hij verplicht deze voor zichzelf te houden en niet door iemand anders te laten gebruiken (hij mag deze bijvoorbeeld niet op sociale netwerken plaatsen).

2.4.8 In geval van misbruik van een promotiecode op welke manier dan ook (bijvoorbeeld verkoop, delen of hergebruik van een promotiecode) door de Klant, behoudt Ontex zich het recht voor om het abonnement te annuleren en/of op te schorten of zelfs het account van de Klant te sluiten. Als een promotiecode niet correct wordt gebruikt omdat de Klant deze misbruikt, of in het geval van een technisch probleem (bijvoorbeeld: fraude, vervalsing, technische fouten of iets wat buiten onze controle ligt en de werking en het redelijke gebruik van de promotiecode beïnvloedt), behoudt Ontex zich het recht voor om het te annuleren, te wijzigen of op te schorten, zelfs als dit de terugbetaling van het bedrag van een bestelling inhoudt.

3. Prijs en betaling

3.1 De prijs van de Producten is aangegeven in euro (EUR) en is inclusief BTW. Indien van toepassing, worden de leveringskosten vóór het sluiten van het contract aan de Klant aangegeven.

3.2 Ontex neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat de Productprijzen correct zijn wanneer ze in het systeem worden ingevoerd en op de Website worden weergegeven. De Website bevat echter een groot aantal Producten en het is mogelijk dat, ondanks de redelijke inspanningen van Ontex, de prijzen van sommige Producten op de Website onjuist zijn op het moment dat de Klant zijn bestelling plaatst. Indien Ontex een fout ontdekt in de prijs van de Producten die de Klant heeft besteld, zal Ontex de Klant per e-mail of telefoon op de hoogte stellen van deze fout en hem de keuze geven om het Product alsnog aan de juiste prijs aan te kopen of zijn abonnement op te zeggen. Ontex schorst de verwerking van de abonnementsaanvraag van de Klant tot ontvangst van de instructies van de Klant. Als Ontex niet in staat is om contact op te nemen met de Klant via de contactgegevens die door de Klant zijn verstrekt op het moment van zijn abonnementsaanvraag, zal Ontex de abonnementsaanvraag als geannuleerd beschouwen en de Klant hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

3.3 De Klant moet de prijs betalen die is aangegeven bij de validatie van zijn abonnementsaanvraag. De betaling geschiedt met de creditcard die aan het einde van het bestelproces op de betaalpagina is ingevuld.

3.4  De eerste vervaldatum van het abonnement, zoals vermeld in de details van het abonnement en herhaald op de betalingspagina, moet door de Klant volledig worden betaald op het moment van bevestiging van zijn abonnementsaanvraag. Ontex zal de eerste levering van Producten alleen naar de Klant verzenden onder voorbehoud van ontvangst van het volledige bedrag dat overeenkomt met de eerste vervaldatum van het abonnement.

3.5  Wat betreft de latere vervaldagen die horen bij de door de Klant gekozen betaaltermijnen van het abonnement, aanvaardt de Klant dat het bij het afsluiten van het contract vastgestelde bedrag, automatisch en periodiek mag worden afgeschreven via de bij de bestelling aangegeven betaalmethode. Als zodanig verbindt de Klant zich ertoe om tijdens de duur van het abonnement een up-to-date en geldig betaalmiddel aan te houden. Het betaalmiddel van de Klant zal twee (2) dagen voor de geplande leveringsdatum worden gedebiteerd. Vóór elke periodieke domiciliëring wordt door Ontex een e-mail ter bevestiging van de domiciliëring naar de Klant gestuurd.

3.6 De bij inschrijving ingevoerde bankgegevens worden automatisch geregistreerd voor de betaling van toekomstige bestellingen. De bankgegevens zijn gecodeerd en alle betalingen zijn 100% beveiligd (SSL).

4. Leveringsvoorwaarden

4.1 Voor de toepassing van dit artikel ("Leveringsvoorwaarden") verwijst "Ontex" naar Ontex BV en/of een door Ontex BV aangewezen vervoerder.

4.2 Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, worden de Producten geleverd op het adres dat bij het afsluiten van het Contract is opgegeven. Ontex levert de Producten in Metropolitaan Frankrijk (inclusief Corsica).

4.3 De op de Website aangegeven levertijden zijn de gebruikelijke gemiddelde tijden voor verwerking, verzending en levering. Ze worden slechts ter indicatie gegeven. De bestelde Producten worden geleverd zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen dertig (30) dagen vanaf de datum van ontvangst van de bevestigingsmail verzonden door Ontex in overeenstemming met de Algemene Verkoopvoorwaarden. Bij gebreke hieraan mag de Klant het contract opzeggen onder de voorwaarden van het Consumentenwet, boek 7.

4.4 De Klant moet de door Ontex geleverde Producten op de aangegeven tijd en plaats in ontvangst nemen en de leveringsbon ondertekenen voor ontvangst. Ontex levert de Producten alleen op de begane grond van het gebouw van de Klant.

4.5 Als de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij niet aanwezig is op het overeengekomen leveringsadres om de Producten in ontvangst te nemen, laat Ontex een kennisgeving achter voor de Klant met vermelding hoe de Producten alsnog kunnen worden ontvangen. In dat geval moet de Klant contact opnemen met Ontex om een nieuwe leveringsdatum af te spreken.

4.6 Alle zichtbare gebreken van de Producten en/of aanpassingen aan de buitenverpakking, moeten op de leveringsbon worden vermeld en binnen een termijn van maximaal twee (2) werkdagen worden gemeld bij de Ontexklantenservice, met een gedetailleerde omschrijving van de gebreken. Zonder afbreuk te doen aan de toepasselijke wettelijke garanties, impliceert het feit dat de Klant de geleverde Producten uitpakt, dat hij de geleverde Producten heeft aanvaard.

4.7 Het risico op verlies en beschadiging van de Producten en het eigendom van de Producten, gaan over op de Klant op het moment van levering.

5. Herroepingsrecht

5.1 De Klant beschikt over een termijn van veertien (14) kalenderdagen om Ontex te informeren dat hij het met Ontex gesloten contract wenst te herroepen zonder dat hij zijn beslissing hoeft te rechtvaardigen. De Klant erkent uitdrukkelijk dat het herroepingsrecht niet van toepassing is in de volgende gevallen:

 • de geleverde Producten zijn op maat gemaakt volgens de specificaties van de Klant of duidelijk gepersonaliseerd; of  
 • de geleverde Producten verslechteren snel of hebben een beperkte houdbaarheid; of 
 • de Producten zijn na levering door de consument geopend en kunnen om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming niet worden geretourneerd.

5.2 Bij een koopcontract voor Producten loopt de herroepingstermijn vanaf de dag van ontvangst van elke levering van Producten door de Klant of een derde partij, die niet de door hem aangewezen vervoerder is. Voor elk van de onderstaande situaties is de datum van ontvangst van de Producten:

 • wanneer de Klant meerdere afzonderlijk te leveren Producten bestelt in één bestelling, de dag waarop de Klant of een door hem aangewezen derde anders dan de vervoerder, het laatste Product fysiek in ontvangst neemt; 
 • wanneer de levering van een Product uit meerdere zendingen of onderdelen bestaat, de dag waarop de Klant of een door hem aangewezen derde anders dan de vervoerder, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in ontvangst neemt;  
 • wanneer het contract betrekking heeft op de regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode, de dag waarop de Klant of een door hem aangewezen derde anders dan de vervoerder, het eerste Product fysiek in ontvangst neemt.

5.3 De Klant moet, vóór het verstrijken van de herroepingstermijn, de Klantenservice van Ontex via e-mail door middel van een ondubbelzinnige verklaring of het standaardformulier voor herroeping in de Bijlage bij de Algemene Verkoopvoorwaarden op de hoogte stellen van zijn wens om de gesloten overeenkomst met Ontex te herroepen en de Producten terugsturen met vermelding van het betrokken leveringsnummer, de betrokken Producten en het aantal.

5.4 Indien de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal Ontex alle van de Klant ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de bijkomende kosten die verband houden met de keuze van de Klant voor een ander type levering dan die van de standaard levering, zoals geïdentificeerd door Ontex op de Website), zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de datum waarop Ontex de verklaring van herroeping van de Klant heeft ontvangen. De terugbetaling zal door Ontex worden gedaan op hetzelfde betaalmiddel als dat waarmee de Klant het contract op de Website heeft afgesloten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen de partijen. Ontex behoudt zich het recht voor de terugbetaling in te houden totdat Ontex de geretourneerde Producten heeft ontvangen of totdat de Klant een bewijs van verzending van de Producten heeft verstrekt. De Klant moet de Producten onmiddellijk of uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de datum waarop de Klant Ontex op de hoogte heeft gesteld van de herroeping van het contract, aan Ontex terugsturen of bij Ontex leveren.

5.5 De kosten voor het terugzenden van de Producten zijn voor rekening van de Klant.

6. Beëindiging van het contract

6.1  De Klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn abonnement voor onbepaalde tijd op te zeggen.

6.2 De Klant moet Ontex ten minste vijf (5) dagen vóór de volgende geplande leveringsdatum op de hoogte brengen van zijn wens om het abonnement op te zeggen.

6.3 Om zijn abonnement op te zeggen, moet de Klant inloggen op zijn persoonlijk account dat toegankelijk is op de Website via het tabblad 'Mijn abonnementen', een abonnement selecteren en vervolgens op de knop 'Wijzigen' klikken om de beëindigingsoptie te selecteren.

7. Garanties en aansprakelijkheid

7.1 Ontex streeft ernaar om Producten van onberispelijke kwaliteit te leveren.

7.2 Ontex is aansprakelijk voor gebrek aan conformiteit van het Product met het contract (de Nederland seconsumentenwet) en verborgen gebreken onder de voorwaarden voorzien in Nederlands het Burgerlijk Wetboek.

Wanneer het gaat om de wettelijke garantie van conformiteit: 

 • heeft de Klant een termijn van twee jaar vanaf de levering van het product om actie te ondernemen;  
 • kan de Klant kiezen tussen reparatie of vervanging van het Product, op voorwaarde dat de keuze van de Klant geen kosten met zich meebrengt die duidelijk niet in verhouding staan tot de andere keuze in termen van de waarde van het Product of de omvang van het gebrek;  
 • is de Klant gedurende de vierentwintig (24) maanden na de levering van het Product, vrijgesteld van het aantonen van bewijs van non-conformiteit van het Product.

Bovendien is de wettelijke garantie van conformiteit van toepassing ongeacht de commerciële garantie. Ontex verstrekt geen commerciële garantie naast de wettelijke garantie.

De Klant kan beslissen om de garantie tegen verborgen gebreken van het gekochte goed toe te passen in de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek. In dat geval heeft de Klant de keuze tussen het annuleren van de verkoop of een lagere verkoopprijs overeenkomstig artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

8. Intellectueel eigendom

De Klant erkent dat Ontex de exclusieve eigenaar blijft van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website en de Producten, met inbegrip van maar niet beperkt tot de intellectuele of industriële eigendomsrechten die verband houden met het productieproces, de samenstelling of de technische kenmerken van de Producten, alsmede de naam, het merk en het logo waaronder de Producten worden verkocht.

9. Persoonsgegevens

9.1  Om een persoonlijk account aan te maken en Producten op de Website te bestellen, moet de Klant gedetailleerde gegevens verstrekken die in het artikel hierboven ('Een persoonlijk account aanmaken') worden beschreven.

9.2 De Klant verbindt zich ertoe om correcte informatie te verstrekken en zal er in het bijzonder voor zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres toegankelijk is en in het bijzonder dat het geen probleem is om e-mails te ontvangen na een overdracht, opheffing of overbelasting van het elektronische adres. Ontex kan de Klant ook om informatie vragen die essentieel is voor de verwerking van zijn bestelling door Ontex, voor facturatie en voor de reclame van de Producten.

9.3 De door de Klant verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het 'Privacybeleid' van Ontex dat hier kan worden geraadpleegd: Privacybeleid. Het Privacybeleid specificeert ook de rechten van de Klant met betrekking tot de gegevens die door Ontex worden verzameld en verwerkt.

9.4 Bovendien kan Ontex, wanneer de Klant de Website bezoekt, bepaalde informatie verzamelen en opslaan op zijn computer in de vorm van 'cookies', met name om de dienstverlening mogelijk te maken en de service te verbeteren.

9.5 De verschillende gebruikte cookies en de rechten van de Klant in dit verband, worden gespecificeerd in het 'Cookiebeleid' van Ontex dat hier toegankelijk is: Cookiebeleid.

10. Opslag van contracten

10.1 In overeenstemming met artikel L. 213-1 van de Consumentenwet verbindt Ontex zich ertoe om gedurende een periode van tien (10) jaar de met de Klant gesloten contracten met een waarde van ten minste honderdtwintig euro (€ 120,-) te bewaren en te archiveren en om hen te allen tijde toegang te garanderen. Op dit toegangsrecht kan een beroep worden gedaan door een e-mail te sturen naar de Klantenservice.

11. Overmacht

11.1 Geen van de partijen is aansprakelijk voor enige vertraging of verzuim in de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van het contract indien dit te wijten is aan het optreden van een geval van overmacht, zoals gedefinieerd in artikel 1218 van het Burgerlijk Wetboek.

11.2 De partij die zich op een overmachtsituatie beroept, moet de andere partij onmiddellijk daarvan op de hoogte stellen en alle redelijke maatregelen nemen om de overmachtsituatie te verhelpen.

11.3 Indien de overmachtsituatie de uitvoering van het contract gedurende meer dan negentig (90) dagen verhindert, heeft elke partij het recht om het Contract van rechtswege te beëindigen, zonder dat deze de andere partij enige schadevergoeding verschuldigd is.

12. Overdracht

12.1  Ontex kan het met de Klant gesloten contract of een deel ervan overdragen aan eender welke persoon, bedrijf of onderneming. Overdracht van het Contract door Ontex is in ieder geval niet van invloed op de omvang van de rechten van de Klant.

12.2  De Klant mag het contract of een deel ervan niet overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ontex.

13. Toepasselijk recht - Geschillenbeslechting

13.1 De algemene voorwaarden worden beheerst door het Frans recht.

13.2  Een geschil wordt gedefinieerd als een geschil dat aanleiding geeft tot een proces. In geval van een geschil dient de Klant eerst een schriftelijke klacht in te dienen bij de Klantenservice om deze in der minne op te lossen.

13.3 Als de Klant zijn geschil met Ontex niet rechtstreeks kan oplossen, kan de Klant kosteloos een beroep doen op een ombudsman voor consumenten om het geschil tussen hem/haar en Ontex in der minne te schikken door contact op te nemen met de geschillencommissie https://www.degeschillencommissie.nl/

De volgende geschillen kunnen niet worden beoordeeld door een bemiddelaar: de geschillen waarvoor het verzoek kennelijk ongegrond of onrechtmatig is, of die eerder zijn onderzocht of in behandeling zijn bij een andere bemiddelaar of bij een rechtbank, of indien de consument zijn verzoek binnen een termijn van meer dan een jaar na zijn schriftelijke klacht bij de Klantenservice of indien het geschil niet binnen de bevoegdheid van de bemiddelaar valt, of tot slot indien de consument niet rechtvaardigt vooraf te hebben getracht zijn geschil rechtstreeks met de Klantenservice op te lossen door middel van een schriftelijke klacht volgens de voorwaarden die, indien van toepassing, in het contract worden vermeld.

13.4 De Klant kan in het geval van een geschil tevens gebruikmaken van de online dienst voor geschillenbeslechting aangeboden door de Europese Commissie in overeenstemming met artikel 14 van Verordening (EU) nr. 524/2013. Dit platform is toegankelijk via de volgende link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

13.5 Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of de beëindiging van de Algemene Voorwaarden, is onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbanken (i) van de plaats waar Ontex gevestigd is, of (ii) van de plaats waar de Klant gevestigd is, of (iii) van de plaats waar de Producten worden geleverd.

Bijlage

Standaardformulier voor herroeping. Uitsluitend in te vullen en terug te zenden indien u de koopovereenkomst wenst te herroepen.

Per e-mail te sturen naar de klantenservice.

Open her document